Giới thiệu | Thiết kế web chuẩn SEO | Google Adword giá rẻ Hotline: 0967.90.66.68 | Liên hệ
Bí mật thu nhâp thụ động
Sứ mệnh của gucafe | 6 lý do nên chọn chúng tôi | Quy trình | Thanh toán | Tuyển CTV | Khuyến mãi

Khắc phục lỗi tên miền blogot
Error 12 lỗi domain Blogger
Hình 1: Cài đặt tên miền riêng cho BlogspotKhắc phục lỗi không trỏ được "We have not been able to verify your authority to this domain. Error 12..." trong blogger

Khắc phục lỗi không trỏ được "domain" về blogger


Lỗi (Error 12): "We have not been able to verify your authority to this domain...."

Để khắc phục vấn đề này, thật dễ dàng, xin làm như sau:

Bước 1: Sau khi add tên miền không thành công sẽ có lỗi (Error 12) xuất hiện. Khi này bạn click vào Hướng dẫn cài đặt.. sẽ xuất hiện như hình 2 bên dưới:

Lỗi tên miền Blogspot
Hình 2

Bước 2: Bạn click vào dòng "Leave this page"

Lỗi Domain Blogger
Hình 3

Bước 3: Sau đó bạn chọn "On a top level domain". Sẽ có 1 đoạn như thế này:

Find the control panel on your domain registrar’s website, and locate your DNS (Domain Name System) settings. In order to link your blog to your custom domain, follow the instructions below to enter your "CNAME" and "A-records."

CNAME
Add two CNAME records. For the first CNAME, where it says Name, Label or Host enter "www" and where it says Destination, Target or Points To enter "ghs.google.com" . For the second CNAME, enter "EIF3TS4TPZ" as the Name and
"gv-RDACQZ5CXN2V6RVLEQJAJA.domainverify.googlehosted.com" as the Destination. See our detailed instructions on providing CNAMEs for various registrars. If yours isn't listed, or if you run into other difficulties, contact your registrar directly and they can help you out.

Bước 4: Bạn vào phần quản trị tên miền thêm 1 Cname như sau: (Lưu ý: Dòng màu đỏ này mỗi tên miền sẽ là khác nhau, xin lưu ý bạn nhé)

Host: EIF3TS4TPZ
Point to: gv-RDACQZ5CXN2V6RVLEQJAJA.domainverify.googlehosted.com

Bước 5: Bạn quay lại blogger và add domain vào bình thường!
Bước 6: Hoàn tất nó sẽ như thế này:

Error 12 domain Blogspot
Hình 4: Hoàn tất trong Godaddy

Chúc bạn thành công!


Share your views...

0 Respones to " Khắc phục lỗi tên miền blogot "

Đăng nhận xét